Κατηγορία: Γενικά

Αιτήσεις αποσπάσης εντός ΠΥΣΔΕ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  16 ΚΕΦ.Γ΄ του Ν.1566/1985 αν υπάρχουν εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες μπορεί να γίνει απόσπαση εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο της περιοχής ευθύνης μας.

Οι εκπαιδευτικοί  που για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους επιθυμούν να  αποσπαστούν από   το   σχολείο   που   ανήκουν   οργανικά σε άλλο σχολείο της περιοχής ευθύνης μας -και όχι εντός της ίδιας πόλης- για   το    διδακτικό    έτος     2013-2014,   μπορούν να  υποβάλουν στην υπηρεσία μας συμπληρωμένο   το  συνημμένο   έντυπο αίτησης.  Στην αίτηση  οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει  να   αναφέρουν αναλυτικά τους  λόγους για  τους  οποίους  ζητούν  απόσπαση  και  τους   οποίους   θα   αποδεικνύουν με ανάλογα παραστατικά.

       Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τα συνημμένα παραστατικά έγγραφα θα πρέπει να προσκομιστούν στην υπηρεσία μας το αργότερο  μέχρι την Τρίτη 03 Σεπτεμβρίου 2013 ώρα 12.00.

          Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη υποβάλει αίτηση, δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα.

Πρότυπο αίτησης στα συνημμένα έγγραφα.

Εγκύκλιος πρόσληψης αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και ΕΒΠ

Δείτε στα συνημμένα την εγκύκλιο και τα σχετικά έγγραφα.

 

Εγκύκλιος πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικής Αγωγής.

educationΔείτε στα συνημμένα την σχετική εγκύκλιο.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 28 Αυγούστου ως 3 Σεπτεμβρίου 2013.

Συνημμένα αρχεία

Προκηρύξεις κάλυψης θέσεων διευθυντών Ι.Ε.Κ και Σ.Δ.Ε

Δείτε στα συνημμένα έγγραφα τις σχετικές προκηρύξεις για την κάλυψη των διευθυντικών θέσεων στα  Δημόσια Ι.Ε.Κ και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2013-14   .

Ορισμός διευθυντών Γυμνασίων Δρεπάνου και Ασκληπιείου.

Εκδόθηκε η απόφαση για τον ορισμό των Διευθυντών στις κενωθείσες διευθυντικές θέσεις των Γυμνασίων Ασκληπιείου και Δρεπάνου.
Αναλυτικά η απόφαση ορισμού τους στο συνημμένο έγγραφο.

Συνημμένα αρχεία

Ωρολόγια προγράμματα Γυμνασίου & Α΄ Λυκείου ΓΕ.Λ.

Ανακοινώθηκαν από το Υπ. Παιδείας  τα ωρολόγια προγράμματα  της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου,  των  Α΄ και Β΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ημερησίου Γυμνασίου και το  Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εσπερινού Γυμνασίου.
Δείτε αναλυτικά τα προγράμματα στα συνημμένα.

Εξεταστέα ύλη πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων 2013 -14.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την ύλη των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων για το σχολικό έτος 2013-14.

Συνημμένα αρχεία

Διευκρίνιση για την ταυτοπρόσωπία των αιτουμένων μετάταξη.

Οι εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης, που υποβάλουν αίτηση μετάταξης με τη διαδικασία που καθορίζεται στην αριθμ. 111967/Δ2/13-08-2013 (ΦΕΚ 1977 τ.Β’) υπουργική απόφαση, δύνανται να μεταβούν σε οποιαδήποτε Διεύθυνση της Β/θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να δηλώσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησής τους και να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία ως την Παρασκευή 23/8/2013 και ώρα 15.00.

Πλεονάζον προσωπικό και μετατάξεις σε Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Διευθύνσεις, ΙΕΚ κτλ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν τα εξής:
α) Το πλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και οι κενές θέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατηγορία, καθώς και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση εκπαίδευσης,
β) Ο αριθμός ανά Περιφέρεια και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, που μετατάσσονται οι εκπαιδευτικοί, υποχρεωτικά, με διαδικασία αιτήσεων προτίμησης:
   1) σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ανά Περιφέρεια και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κλάδο ή ειδικότητα και
2) ανά Φορέα σε κενές ή σε συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης θέσεις διοικητικού προσωπικού, συναφούς ή μη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων κενών ή κενούμενων, εφόσον δεν υπάρχουν, οργανικών θέσεων της αυτής, ανώτερης ή και κατώτερης κατηγορίας, σύμφωνα με τη Διαπιστωτική Πράξη και την Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αντίστοιχα, όπως προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 «Κ.Φ.Ε., Διαθεσιμότητα, ΟΤΑ, Φάρμακα, Προσωρινή διαταγή, Εργατικές διαφορές, Δημοτική Αστυνομία» (Α’ 167), όπως συμπληρώθηκε με τo άρθρο 73, παρ 1, 2 του ν.4174/2013 (Α’ 170).
                Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες συναφείς με τις θέσεις που προβλέπονται σε κάθε παράγραφο 1 ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Υπουργικής Απόφασης και σε κατηγορίες με τις θέσεις κάθε παραγράφου 2 ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ίδιας Υπουργικής Απόφασης, καλούνται από την 14-8-2013 έως και την 23-8-2013, να υποβάλουν σχετική αίτηση προτίμησης, προκειμένου να συνταχθούν οι αξιολογικοί πίνακες βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθούν οι υποχρεωτικές μετατάξεις.
               Οι αιτήσεις προτίμησης των εκπαιδευτικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδικά διαμορφωμένη για το σκοπό αυτό ηλεκτρονική σελίδα http://teachers.exams.minedu.gov.gr του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Περισσότερες λεπτομέρειες στις συνημμένες αποφάσεις.

Συνημμένα αρχεία