Κατηγορία: Γενικά

Εγκύκλιος αναπληρωτών Μουσικών Σχολείων.

Εκδόθηκε η εγκύκλιος πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων  για τα Μουσικά Σχολεία  του σχολικού έτους  2013-14.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται  σε όλες τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις 13 ως τις 23 Αυγούστου 2013.
Η ΔΔΕ Αργολίδας θα δέχεται αιτήσεις καθημερινά από τις 08:30  ως τις 13:30.
Δείτε στα συνημμένα ολόκληρη την εγκύκλιο και ανακτήστε τα σχετικά έντυπα.

Εγκύκλιος πρόσληψης αναπληρωτών-ωρομισθίων 2013-14

Εκδόθηκε η εγκύκλιος πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2013-14.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται  σε όλες τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (για τους κλάδους που ανήκουν σε αυτή) από τις 12 ως τις 23 Αυγούστου 2013.
Η ΔΔΕ Αργολίδας θα δέχεται αιτήσεις καθημερινά από τις 08:30 ως τις :13:30.
Δείτε στα συνημμένα ολόκληρη την εγκύκλιο και ανακτήστε τα σχετικά έντυπα.

Εγκύκλιος αποσπάσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ 2013

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που επιθυμούν να αποσπαστούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ..

Υποβολή αιτήσεων στις Διευθύνσεις και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της οργανικής τους θέσης έως 19/8/2013.

Λεπτομέρειες και σχετικά έντυπα στα συνημμένα.

Εγκύκλιος αποσπάσεων Ειδικής Αγωγής 2013-14

smeaΕκδόθηκε η εγκύκλιος για αποσπάσεις σε Σχολικές Μονάδες Ειιδικής Αγωγής, ΚΕΔΔΥ  κτλ
Χρόνος υποβολής αιτήσεων από 9 ως 16 Αυγούστου 2013.
Λεπτομέρειες και σχετικά έντυπα στα συνημμένα.

Χρόνος απόδοσης 2ης Ειδικότητας.

defteriidikotitaΣύμφωνα με την συνημμένη εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας, οι υποβληθείσες αιτήσεις για χορήγηση δεύτερης ειδικότητας μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους, εξετάζονται υποχρεωτικά και τυγχάνουν έγκρισης (ή όχι) μέχρι την 31η Οκτωβρίου του οικείου σχολικού έτους. Αντιθέτως, μετά τη 15η Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους δύναται να παραλαμβάνονται σχετικές αιτήσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτές τυγχάνουν εξέτασης και αποδοχής (ή όχι) κατά τις αντίστοιχες διαδικασίες του επόμενου σχολικού έτους.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης.

Ανακοινώνεται ότι στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (Σ.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2013 – 2014 οι θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των ελληνόφωνων τμημάτων καθώς και οι θέσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα που απαιτείται να καλυφθούν με απόσπαση, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Φ.32/4213/19-6-2013 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, είναι οι ακόλουθες:

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Α. Προσχολική Αγωγή

Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών

Β. Δημοτική Εκπαίδευση

Έξι (6) θέσεις κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων

Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 71 Δασκάλου ΕΑΕ

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων

Τρεις (3) θέσεις κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων

Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών

Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ04.01 Φυσικών

Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ04.02 Χημικών,

Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών*

Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής*

Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ16 Μουσικής*

Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ19/ΠΕ20 Πληροφορικής

Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ09 Οικονομολόγων ή κλάδου ΠΕ18.02 Διοίκησης

* Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ08, ΠΕ11 και ΠΕ16 θα κληθούν να καλύψουν θέσεις εκπαιδευτικών αντίστοιχου κλάδου και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  (ελληνόφωνου και αγγλόφωνου τμήματος) σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι αντίστοιχες θέσεις από εκπαιδευτικούς αντίστοιχων βαθμίδων με μητρική την αγγλική γλώσσα.

Δείτε στα συνημμένα αναλυτικές πληροφορίες.

Συνημμένα αρχεία

Αποτελέσματα ΚΠγ Μαΐου 2013

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα ονόματα των επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού ΠιστοποιητικούΚΠγ ΚΠγ Γλωσσομάθειας για τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική,  στα επίπεδα Α (Α1 «βασική γνώση», Α2 «στοιχειώδης γνώση»), Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») και Γ1 «πολύ καλή γνώση» που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 12 Μαΐου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα από

1) το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα:

Στην παραπάνω ιστοσελίδα αναρτώνται οι καταστάσεις με την αναλυτική βαθμολογία ανά ενότητα καθώς και τη συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου. Οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση με τη χρήση του κωδικού τους, που αναγράφεται στη καρτέλα υποψηφίου καθώς και τουλάχιστον τους τρεις αρχικούς χαρακτήρες του επωνύμου τους.

2) τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου είχαν υποβληθεί οι αιτήσεις των υποψηφίων (το τηλέφωνο της κάθε υπηρεσίας αναγράφεται στο Δελτίο Εξεταζομένου).

Oι επιτυχόντες αναμένεται ότι θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου είχαν υποβάλει την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, εντός διμήνου, έχοντας μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου ή το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Επισκέψεις στην Βουλή των Ελλήνων.

11Το Υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιό του μας γνωστοποιεί τα εξής:
Σύμφωνα με τις με αρ. πρ. 129287/Γ2/10-11-2011 (Β΄ 2769) και 36590/Γ2/30-03-2010 (Β΄ 428) Υπουργικές Αποφάσεις, για το σχολικό έτος 2013-2014, εγκρίνουμε το πρόγραμμα των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και τη μετακίνηση των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία προσκαλούνται από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κατόπιν σχετικής αίτησής τους…
(Η συνέχεια στην συνημμένη εγκύκλιο)

Συνημμένα αρχεία

Εγκύκλιος εκπαιδευτικών αδειών.

Λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία αναπλήρωσης εκπαιδευτικών στα διδακτικά τους καθήκοντα, για το σχολικό έτος 2013-2014 επιτρέπεται η χορήγηση – ανανέωση  αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές μόνο σε υποτρόφους του Ι.Κ.Υ., αφού σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 58 του Ν.3528/2007 ορίζεται ότι « Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο και τα σχετικά πρότυπα έγγραφα  στα συνημμένα.

Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

Γιαννακούλης Γιώργος