Κατηγορία: Γενικά

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας Δ΄ φάση περιόδου 2019-2020

Εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β’ περιόδου 2019

Σας γνωρίζουμε ότι με τη με αρ. πρωτ. 152424/Α5/1-10-2019 (ΑΔΑ:651Δ4653ΠΣ-ΜΛΓ) Υπουργική Απόφαση προκηρύχθηκαν οι εξετάσεις Β’ περιόδου για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ορίζεται από την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 έως και την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου
2019, ώρα 15:00.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Αναρτάται σχετική προκήρυξη η οποία αφορά στους εκπαιδευτικούς που έχουν οργανική στο σχολείο όπου θα επιλεγεί υποδιευθυντής.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Δείτε που θα παρουσιαστείτε όσοι βρίσκεστε στη διάθεση του υπηρεσιακού Συμβουλίου, τη Δευτέρα 02-09-2019 και έως ότου τοποθετηθείτε για το νέο σχολικό έτος.

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ κ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Δείτε τους προταθέντες για οριστική τοποθέτηση ή μετάθεση εντός της περιφερείας μας (βελτίωση θέσης), σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα κενά και τις δηλώσεις προτίμησεις των ενδιαφερόμενων.

Για τα περαιτέρω, αναμένεται κύρωση της πρότασης από τον περιφερειακό Διευθυντή και η έκδοση σχετικής απόφασης για ανάληψη υπηρεσίας  όπου οι ενδιαφερόμενοι (μετατιθέμενοι-τοποθετούμενοι) θα ενημερωθούν άμεσα και με προσωπικές ανακοινώσεις.

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ