Κατηγορία: Γενικά

Αναμορφωση οργανικών κενών Μουσικού Σχολείου Άργολίδας.

Μετά την αναμόρφωση του ωραρίου των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οργανικά κενά του Μουσικού Σχολείου Άργολίδας, για το Σχ.Έτος 2013-14 έχουν ως εξής:

 

ΚΛΑΔΟΣ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ

ΠΕ 03    Μαθηματικοί

Δύο (2)

ΠΕ 04.02   Χημικοί

Ένα (1)

ΠΕ 05  Γαλλικής Γλώσσας

Ένα  (1)

ΠΕ07  Γερμανικής Γλώσσας

Ένα (1)

ΠΕ16 ή ΤΕ16 Πιάνο

Εννέα (9)

ΠΕ16 ή ΤΕ16 Ταμπουράς

Οκτώ (8)

ΠΕ16 ή ΤΕ16 Λαούτο

Ένα (1)

ΠΕ16 ή ΤΕ16 Βιολί

Τρία (3)

ΠΕ16 ή ΤΕ16 Κιθάρα

Τέσσερα (4)

ΠΕ16 ή ΤΕ16 Βιόλα

Ένα (1)

ΠΕ16 ή ΤΕ16 Τσέλο

Ένα (1)

ΠΕ16 ή ΤΕ16 Ευρωπαϊκά Κρουστά

Ένα (1)

ΠΕ16 ή ΤΕ16 Τρομπέτα

Ένα (1)

ΠΕ 16.01  ή ΤΕ16  (Ευρωπαϊκής Μουσικής)

Ένα (1)

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ (Α’ ΕΠΙΠΕΔΟ)

Γίνεται γνωστό ότι στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, πρόκειται να υλοποιηθούν προγράμματα πιστοποίησης Α’ επιπέδου, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση Β’ επιπέδου, για την οποία η εν λόγω πιστοποίηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση. Στην επιμόρφωση Β΄ επιπέδου μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05/06/07, ΠΕ19/20, ΠΕ60, ΠΕ70, καθώς και εκπαιδευτικοί «συναφών» κλάδων, δηλαδή εκπαιδευτικοί που έχουν τη δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων των παραπάνω κλάδων ως πρώτη ή δεύτερη ανάθεση.

Στα προγράμματα πιστοποίησης Α’ επιπεδου, που θα υλοποιηθούν στο διάστημα Ιουνίου – Ιουλίου 2013 στα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠΙΣ), μπορούν να συμμετάσχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και εν ενεργεία αναπληρωτές της δημόσιας εκπαίδευσης, των κλάδων της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου, εκτός των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ19/20 για τους οποίους η πιστοποίηση Α’ επιπέδου δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση αυτή. Οι αναπληρωτές και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση (αποστολή στο fax: 210 3222135) από την οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης στα προγράμματα πιστοποίησης Α’ επιπέδου (δείτε εδώ).

O Οδηγός Ενημέρωσης Εκπαιδευτικών ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://b-epipedo2.cti.gr → «Υλικό Επιμόρφωσης» → «Υλικό Πιστοποίησης (Δείγματα)» (εδώ) περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες και υλικό σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης, τον τρόπο απόκτησης κωδικών για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, οδηγίες χρήσης του υπολογιστικού περιβάλλοντος πιστοποίησης, καθώς και ένα δείγμα τεστ και ερωτήσεων της εξέτασης.

Τα προγράμματα πιστοποίησης προβλέπεται να ανακοινωθούν στις αρχές Ιουνίου 2013, οπότε και θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων, ενώ η έναρξη της διεξαγωγής των προγραμμάτων πιστοποίησης τοποθετείται στα μέσα του ίδιου μήνα.

Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα προγράμματα, τις αιτήσεις συμμετοχής, τις σχετικές προθεσμίες κλπ., παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στην παρούσα Πύλη ενημέρωσης και Συνεργασίας Β’ Επιπέδου:

http://b-epipedo2.cti.gr

Εντυπα πανελληνίων εξετάσεων-οργανωτικές οδηγίες.

Δείτε στα συνημμένα,  πρότυπα έντυπα καθώς και τις οργανωτικές  οδηγίες για τις πανελλήνιες εξετάσεις του 2013 .

Αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων ΚΠγ.

Ανακοινώθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα Γραπτών και Προφορικών εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.
Παράλληλα ανακοινώθηκε  και το αναλυτικό  ονομαστικό πρόγραμμα για τις προφορικές εξετάσεις όσων λαμβάνουν μέρος στα εξεταστικά κέντρα της Δ.Δ.Ε Αρκαδίας.
Για περισσότερες πληροφορίες  που αφορούν τα  Εξεταστικά Κέντρα  Αρκαδίας  μπορείτε να καλέσετε, την  Πέμπτη  9  Μαΐου 2013,  από τις 10 π.μ. ως την 1 μ.μ.  στα παρακάτω τηλέφωνα:

α) Για  τα Αγγλικά – Ισπανικά στο 1ο ΓΕΛ Τρίπολης 259α : 2710225969 (κ. Τζιάφα Μαρία)

β) Για τις υπόλοιπες Γλώσσες στο 3ο ΓΕΛ Τρίπολης 259β: 2710222019 (κ. Καραλιά Αντωνία)

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα.

 

Δελτίο Τύπου για παράταση κωδικών ασφαλείας και ειδικών περιπτώσεων

Α. Υπενθύμιση προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων
Β. Παράταση προθεσμίας για την απόκτηση κωδικού ασφαλείας (
password) από όλους τους υποψηφίους Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου  για υποβολή μηχανογραφικού δελτίου και για την υπαγωγή των υποψηφίων στις ειδικές περιπτώσεις (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια)

Η συνέχεια στο συνημμένο δελτίο τύπου του Υπ. Παιδείας…

Εγκυκλιος αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε σχολεία του Εξωτερικού για το 2013-2014

1. Όσοι από τους δημόσιους εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν να αποσπαστούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού από το σχολικό έτος 2013-2014 πρέπει να
υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση που αναρτάται στον ιστότοπο http://dipode-aitisi.sch.gr . Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποστείλουν στη ΔΙΠΟΔΕ, στη διεύθυνση, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, σε φάκελο Α4:
α) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης.
β) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση.
γ) Φύλλο μητρώου, το οποίο θα τους χορηγείται από τη Διεύθυνση στην οποία ανήκει ο ενδιαφερόμενος εκπ/κός.
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Υποψήφιος ο οποίος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση αλλά δεν αποστέλλει στη ΔΙΠΟΔΕ την εκτυπωμένη μορφή της, υπογεγραμμένη καθώς και τα πλήρη, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Τυχόν διορθώσεις, τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη.
2. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στο εξωτερικό, θα πρέπει επίσης να υποβάλουν στη ΔΙΠΟΔΕ, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα στην ίδια προθεσμία.

Η συνέχεια στην συνημμένη εγκύκλιο…

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ_2013_2014

Μοριοδότηση εκπαιδευτικών για Οριστικές τοποθετήσεις και Βελτιώσεις.

Στο συνημμένο πίνακα μπορείτε να δείτε όλα τα στοιχεία που αφορούν την μοριοδότηση για τις οριστικές τοποθετήσεις και τις βελτιώσεις.

Ενστάσεις επί του πίνακα θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Μ. Τρίτη, 30 Απριλίου 2013.

Συγχαρητήρια στους μαθητές μας για τις αθλητικές τους επιτυχίες!

Θερμά και ειλικρινή συγχαρητήρια αξίζουν στις ομάδες κοριτσιών του 1ου  ΕΠΑ.Λ Ναυπλίου και αγοριών του 1ου ΓΕ.Λ Άργους για την προσπάθεια που κατέβαλαν όλη την χρονιά ώστε να φτάσουν στην  κατάκτηση της 3ης θέσης και 4ης θέσης αντίστοιχα στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Χειροσφαίρισης 2012-2013, αναδεικνύοντας έμπρακτα το πνεύμα και την αξία  της μεθοδικής εργασίας, της   συνεργασίας  και  της αγωνιστικότητας.
Τέτοιες διακρίσεις  μας κάνουν όλους υπερήφανους και αποτελούν απόδειξη ότι με σωστή και συστηματική δουλειά, με επιμονή και ευγενή άμιλλα αλλά και διαρκή προσπάθεια  μπορούμε να πετύχουμε σπουδαίες νίκες που μας δίνουν ελπίδα και αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον.
Η πανελλήνια διάκριση των παραπάνω σχολείων τιμά και προάγει το νομό Αργολίδας, παρέχοντάς  σε όλους εμάς και τα παιδιά μας  θετικά πρότυπα  βάζοντας παράλληλα  πιο ψηλά τον πήχη των προσδοκιών μας για την νέα γενιά και  τον Αθλητισμό μας.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους πρωταθλητές μαθητές και μαθήτριες μας για τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν, όπως και  σε όσους  συνέβαλαν για την επίτευξη αυτού του στόχου.
Καλή πρόοδο, πάντα επιτυχίες και νίκες τόσο στον αθλητικό στίβο  όσο και στον στίβο της ζωής !!!!

Ολοκλήρωση φεστιβάλ ΑΜΕΑ.

ΑΓΩΝΕΣ ΑΜΕΑ P1040163Την Τρίτη 23 Απριλίου, ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος κύκλος εκδηλώσεων για  ΑΜΕΑ που διοργάνωσε με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή, για πρώτη χρονιά, η ΟΕΣΑ του νομού Αργολίδας. Τα παιδιά  ασχολήθηκαν με αγωνίσματα Στίβου, όπως σκυταλοδρομία 4Χ100μ, αγώνα Δρόμου 50μ., αγώνα Δρόμου 100μ., άλμα σε μήκος, μπαλάκι κ.α.
Αξιοσημείωτη ήταν  η αποδοχή των εκδηλώσεων από τους γονείς και τους μαθητές. Τα παιδιά διασκέδασαν, συναγωνίστηκαν με άμιλλα και ομαδικό πνεύμα. Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η ενθάρρυνση της συμμετοχής, η επιβράβευση  της προσπάθειας και η παροχή κινήτρων  ώστε  τα παιδιά να συνεχίσουν με περισσότερο κέφι για νέες εμπειρίες.

Το Τμήμα Φυσικής Αγωγής  συγχαίρει κυρίως τους γονείς για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στις εκδηλώσεις , τους διευθυντές των σχολείων, τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής ,   όλους όσους βοήθησαν για την ομαλή διεξαγωγή και  υλοποίησή τους , πάνω από όλα όμως τα ίδια τα παιδιά για τη συμμετοχή τους.

Διαδικασία επιλογής μαθητών Α΄ Τάξης στα Μουσικά Σχολεία.

Σας γνωρίζουμε ότι για την εγγραφή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια), για το σχολικό έτος 2013-2014, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 10-31 Μαΐου 2013. …

Οι υποψήφιοι για επιλογή και φοίτηση στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων δεν στερούνται του δικαιώματος υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις διαδικασίες εισαγωγής σε άλλο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο.
Στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικού, ύστερα από επιλογή.  Η διαδικασία επιλογής για το σχολικό έτος 2013-2014 θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές οι οποίες θα οριστούν από τον Περιφερειακό Δ/ντη Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και θα πραγματοποιηθούν από 17 έως 19 Ιουνίου 2013. Η διαδικασία επιλογής θα ξεκινήσει ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία της χώρας τη Δευτέρα 17-6-2013 και θα διαρκέσει μία, δύο ή τρεις ημέρες ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων. Μη έναρξη της διαδικασίας επιλογής την 17-6-2013 επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση, εφόσον προκύψουν και τεκμηριωθούν σοβαροί λόγοι.

Στα συνημμένα μπορείτε να δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο.

Συνημμένα αρχεία