Κατηγορία: Περιβαλλοντικά

Τοπικό θεματικό δίκτυο με θέμα: «Αρχαία θέατρα της Αργολίδας, η Παιδεία και η Τέχνη στην προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων»

“Αχτίδα φωτός, ελπίδα πανανθρώπινη η μέσω του θεάτρου, ζωής κάθαρση.” Β.Καχριμάνη

Αρχαία Θέατρα της Αργολίδας και ανθρώπινα δικαιώματα

Το λογότυπο και το μήνυμα είναι έργα της συναδέλφου Βίκυς Καχριμάνη.

Η Αργολίδα, φέρει την μοναδική κληρονομιά στο κόσμο, να διαθέτει αρχαία θέατρα που φιλοξένησαν θεατρικά δρώμενα ύψιστης αξίας, που μαρτυρούν στιγμές που η διανόηση έφτασε στο απόγειό της. Μνημεία που μέσα στο χρόνο απέκτησαν πολλαπλές χρήσεις, για να φτάσουν κάποια στιγμή μέσα από το πέρασμα των γενιών στα χέρια των σημερινών εφήβων.
Εφορμούμενη από το γεγονός, η Δ/θμια Δ/νση Εκπ/σης Αργολίδας, με πρωτοβουλία της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων, προτίθεται να ιδρύσει νέο Τοπικό Θεματικό Δίκτυο με θέμα: «Αρχαία θέατρα της Αργολίδας, η Παιδεία και η Τέχνη στην προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων»
Με όραμα τη δημιουργία υγιών ατόμων, που αναπτύσσονται σε υγιές φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον τα οποία ενδιαφέρονται να κατανοήσουν καλύτερα, αλλά και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τη βελτίωσή του ως ενεργοί πολίτες, προχωρεί στη δημιουργία τοπικού θεματικού δικτύου με θέμα: «Αρχαία θέατρα της Αργολίδας, η Παιδεία και η Τέχνη στην προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων»
Σκοποί της δημιουργίας του εν λόγω τοπικού δικτύου είναι: Α. Η επαφή των μαθητών με τα μνημεία πολιτισμού του τόπου τους. Β. Η ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τη διαχρονική θεματολογία των θεατρικών κειμένων και ο τρόπος με τον οποίο πραγματεύεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γ. Η προαγωγή των μαθητών σε πολίτες που θα λαμβάνουν πρωτοβουλίες προάσπισης της πολιτισμικής και φυσικής τους κληρονομιάς. Δ. Η ενεργοποίηση τοπικών φορέων (πανεπιστημίου, φορέων πολιτισμού, μουσείων, παραρτήματος εθνικής πινακοθήκης, παραρτήματος Harvard, ΚΠΕ, φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης) με συνισταμένη την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας για την σε βάθος κατανόηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ε. Η σημειολογική και συμβολική ανάλυση της επιλογής και κατασκευής των μνημείων πολιτισμού, εν προκειμένω, των αρχαίων θεάτρων, ως σημείο συμπόρευσης με τη γέννηση και την έννοια της δημοκρατίας. ΣΤ. Η κατανόηση της αξίας του θεάτρου ως μέσο θεραπείας για τη ψυχή και το σώμα. Ζ. Η γνώση της μεγάλης αξίας του θεάτρου ως μέσο παιδείας και διαμόρφωσης αισθητικών κριτηρίων. Η. Η προβολή της άρρηκτης σχέσης φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και η ευαισθητοποίηση στην εξεύρεση τρόπων αειφορικής διαχείρισης του χώρου.
Στόχοι της δημιουργίας του τοπικού δικτύου με θέμα: «Αρχαία θέατρα της Αργολίδας, η Παιδεία και η Τέχνη στην προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων» είναι: α. Να αναπτύξουν οι μαθητές την ικανότητα της κριτικής σκέψης, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, ερευνώντας και παρατηρώντας το χώρο, μέσα από τη βιωματική προσέγγιση. β. Να ευαισθητοποιηθούν και να αναλάβουν, πρωτοβουλίες προάσπισης της πολιτισμικής και φυσικής τους κληρονομιάς. γ. Να κατανοήσουν σε βάθος έννοιες που άπτονται της ιστορικής εξέλιξης των μνημείων και τους πολλαπλούς ρόλους που επιτέλεσαν. δ. Να μπορέσουν να διακρίνουν το σημειολογικό και συμβολικό χαρακτήρα της κατασκευής των συγκεκριμένων μνημείων πολιτισμού ενταγμένων στο συγκεκριμένο φυσικό περιβάλλον. ε. Να ενθαρρυνθεί η μαθητική πρωτοβουλία, μέσα από δραστηριότητες όπως: σκηνογραφία, σκηνοθεσία, ενδυματολογία, φωτογραφία, κινηματογράφος, υποκριτική.
Διάρκεια: Το Τοπικό Θεματικό Δίκτυο «Αρχαία θέατρα της Αργολίδας, η Παιδεία και η Τέχνη στην προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων», θα έχει διάρκεια 2 ετών με δυνατότητα παράτασης 1 ακόμα έτους.
Συμμετοχές: Οι σχολικές μονάδες, οι φορείς πολιτισμού και οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο δίκτυο, μπορούν να συμπληρώσουν την αντίστοιχη επισυναπτόμενη αίτηση.
Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί στο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων μέχρι την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014.
Υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συμμετοχή: Η σύμπραξη και η συμπόρευση προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης, της ευαισθητοποίησης και εν τέλει της βελτίωσης των παρεχόμενων γνώσεων και εμπειριών στους μαθητές, μέσα από δράσεις που θα οργανώνει το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων με συνεργαζόμενους φορείς (Μουσεία, Πινακοθήκη, Βιβλιοθήκες), και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Πριν την έναρξη υλοποίησης των προγραμμάτων του Δικτύου οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν από την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων και ειδικούς επιστήμονες (αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες, Θεατρολόγους, ιστορικούς κ.α.) σχετικά.

Τοπικό Θεματικό Δίκτυο με θέμα: «Τείχη, κάστρα, ακροπόλεις της Αργολίδας, η συνύπαρξη του διαφορετικού»

“Ένας χαρταετός να υψώνεται πάνω από τα κάστρα.” Τ. Νικηφόρου

Κάστρα

Το λογότυπο είναι έργο της συναδέλφου Βίκυς Καχριμάνη.

Η Αργολίδα, είναι διάσπαρτη με ακροπόλεις, τείχη, και κάστρα που γέννησαν σπουδαίους πολιτισμούς και χτίστηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους από τους προγόνους μας αλλά και από άλλους λαούς οι οποίοι πέρασαν διαμέσου των αιώνων ως κατακτητές και άφησαν τα ίχνη τους, σε αυτά τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτές οι οχυρωματικές κατά βάση κατασκευές, διαδραμάτισαν πολλαπλούς ρόλους στην κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική και θρησκευτική ζωή των τοπικών κοινωνιών. Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας τους αποτελούν γέφυρα από το παρελθόν στο παρόν και με αειφορική διαχείριση στο μέλλον, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της περιοχής μας.
Με αυτό το σκεπτικό, η Δ/θμια Δ/νση Εκπ/σης Αργολίδας, με πρωτοβουλία της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων, προτίθεται να ιδρύσει Νέο Τοπικό Θεματικό Δίκτυο με θέμα: «Τείχη, κάστρα, ακροπόλεις της Αργολίδας, η συνύπαρξη του διαφορετικού».
Με όραμα τη δημιουργία υγιών ατόμων, που αναπτύσσονται σε υγιές φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον τα οποία ενδιαφέρονται να το κατανοήσουν καλύτερα, αλλά και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τη βελτίωσή τους ως ενεργοί πολίτες, προβαίνει στη δημιουργία Τοπικού Θεματικού Δικτύου.
Σκοποί της δημιουργίας του εν λόγω τοπικού δικτύου είναι: Α. Η επαφή των μαθητών με τα μνημεία πολιτισμού του τόπου τους. Β. Η κατανόηση της σημασίας και των πολλαπλών ρόλων που έπαιξαν τα κάστρα, τα τείχη και οι ακροπόλεις στην ιστορική εξέλιξη και τη ζωή των ανθρώπων. Γ. Η συνειδητοποίηση από τους μαθητές της σχέσης των ακροπόλεων, των κάστρων, και των τειχών στο πέρασμα των αιώνων και σε σχέση με σπουδαίες προσωπικότητες που σημάδεψαν την νεότερη και σύγχρονη ιστορία. Δ. Η διαπίστωση από τους μαθητές των επιπτώσεων της αλληλεπίδρασης ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος και η ευαισθητοποίηση τους στη κατεύθυνση της εξεύρεσης τρόπων αειφορικής διαχείρισης του χώρου. Ε. Η διαμόρφωση αξιών, στάσεων και συμπεριφορών προστασίας. ΣΤ. Η μελέτη της κοινωνικής δομής και της οργάνωσης του κάστρου, καθώς και των συνθηκών διαβίωσης και διατροφής των κατοίκων.
Στόχοι της δημιουργίας του τοπικού δικτύου με θέμα: «Τείχη, κάστρα, ακροπόλεις της Αργολίδας, η συνύπαρξη του διαφορετικού» είναι: α. Να αναπτύξουν οι μαθητές, την ικανότητα της κριτικής σκέψης, λήψης αποφάσεων αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, ερευνώντας και παρατηρώντας το χώρο, μέσα από τη βιωματική προσέγγιση. β. Να αναπτύξουν δράσεις σχετικά με τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. γ. Να μετατραπούν οι μαθητές σε ενεργούς πολίτες που θα λαμβάνουν πρωτοβουλίες προάσπισης της πολιτισμικής και φυσικής τους κληρονομιάς. δ. Να συντονιστούν τοπικοί φορείς (πανεπιστήμιο, φορείς πολιτισμού, μουσεία, ΚΠΕ, παράρτημα εθνικής πινακοθήκης, παράρτημα Harvard, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης) με συνισταμένη την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στις σχολικές μονάδες για την σε βάθος κατανόηση εννοιών που άπτονται με την ιστορική εξέλιξη των μνημείων και των πολλαπλών ρόλων που εκείνα επιτέλεσαν. ε. Να αναλυθεί η σημειολογική και συμβολική επιλογή και κατασκευή των συγκεκριμένων μνημείων πολιτισμού. στ. Να ενθαρρυνθεί η μαθητική πρωτοβουλία, μέσα από δραστηριότητες όπως φωτογραφία, σχέδιο, κινηματογράφος. ζ. Να αναζητηθούν τα πολιτισμικά στοιχεία που δημιουργούν την ταυτότητα μέσα από το πέρασμα του χρόνου.
Διάρκεια: Το Τοπικό Θεματικό Δίκτυο «Τείχη, κάστρα, ακροπόλεις της Αργολίδας, η συνύπαρξη του διαφορετικού», θα έχει διάρκεια 2 ετών με δυνατότητα παράτασης 1 ακόμα έτους.
Συμμετοχές: Οι σχολικές μονάδες, οι φορείς πολιτισμού και οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο δίκτυο, μπορούν να συμπληρώσουν την αντίστοιχη επισυναπτόμενη αίτηση.
Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί στο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων μέχρι την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014.
Υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συμμετοχή: Η σύμπραξη και η συμπόρευση προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης, της ευαισθητοποίησης και εν τέλει της βελτίωσης των παρεχόμενων γνώσεων και εμπειριών στους μαθητές, μέσα από δράσεις που θα οργανώνει το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων με συνεργαζόμενους φορείς (Μουσεία, Πινακοθήκη, Βιβλιοθήκες), και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Πριν την έναρξη υλοποίησης των προγραμμάτων του Δικτύου οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν από την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων και ειδικούς επιστήμονες (αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες, ιστορικούς κ.α.) σχετικά.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΩΒ0Δ9-ΜΛΜ

«Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

Στο πλαίσιο των δράσεων της «Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»  που πραγματοποιείταί κατά την 2η Εβδομάδα του Οκτωβρίου, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας και το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων προγραμματίζει:
Α. Διαγωνισμό αφίσας με θέμα:

Περιβαλλοντικές Δράσεις στο Κοινωνικό Σχολείο

Γνωρίζω και ενεργώ κατά της κλιματικής αλλαγής

(πως δηλαδή το φαινόμενο επηρεάζει τα οικοσυστήματα σε τοπικό επίπεδο και ευρύτερα).

Τα έργα των μαθητών (μεγέθους κόλλας Α4/Α3)
θα συνοδεύονται από ένα λογότυπο και από ένα σχέδιο, (χρωματισμένο με διάφορα υλικά) που θα αναδεικνύει τόσο την οπτική του μαθητή ως νέου ανθρώπου, όσο και την εφευρετικότητα και την καινοτομία! Θα πρέπει να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας, και θα σταλούν στην Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων,
στη συνέχεια θα επιλεγούν έξι έργα μαθητών από τριμελή επιτροπή για να βραβευτούν όπως προβλέπει η εγκύκλιος.

Διαφάνεια1

Ο πίνακας έιναι έργο της ζωγράφου Σοφίας Δατσέρη

oil pastel on paper

100×700

 

«Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

Στο πλαίσιο των δράσεων της «Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» που πραγματοποιείται κατά την 2η Εβδομάδα του Οκτωβρίου, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας και το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων προγραμματίζει:

Α. Μετρήσεις με θέμα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής, από τους μαθητές περιβαλλοντικών ομάδων των 3ου ΓΕΛ Άργους, την Παρασκευή 18-10-2014. Η εν λόγω δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Ε.Κ.Φ.Ε. Αργολίδας .
Β. Επισκέψεις των μαθητών της Α’ τάξης των 1ο και 2ο Γυμνασίων Ναυπλίου στον χώρο του μη κερδοσκοπικού συλλόγου «Παλαμήδης» (Δευτέρα 6-10-2014) προκειμένου να παρακολουθήσουν, μέσα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό την οικιστική εξέλιξη του ιστορικού κέντρου του Ναυπλίου, υπό το πρίσμα της επέμβασης του ανθρώπου και των σύγχρονων αναγκών, και να ευαισθητοποιηθούν ως μελλοντικοί πολίτες στην κατεύθυνση της προάσπισης της φυσικής και πολιτιστικής τους κληρονομιάς.

Διαφάνεια2

Ο πίνακας έιναι έργο της ζωγράφου Σοφίας Δατσέρη

“-The apple tree”

oil pastel on paper

100×700

 

Συνημμένα αρχεία

«Κυκλοφορώ με ασφάλεια με το ποδήλατο μου – Πόλη χωρίς αυτοκίνητο»

Στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης των σχολικών μονάδων της Β/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας («Κοινωνικό Σχολείο») αλλά και με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και την Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο, πραγματοποιούνται ενημερωτικές συναντήσεις, με θέμα:  «Κυκλοφορώ με ασφάλεια με το ποδήλατο μου – Πόλη χωρίς αυτοκίνητο»,Παρουσίαση ποδήλατο1

στις παρακάτω σχολικές μονάδες:
• 2ο ΓΕΛ Άργους (για τους μαθητές της Β’ Λυκείου),
• ΓΕΛ Ασκληπιείου,
• Γυμνάσιο Κρανιδίου,
• ΕΕΕΕΚ Αργολίδας
H ενημέρωση των μαθητών γίνεται σε συνεργασία με τη Δ/νση Αστυνομίας Αργολίδας (Τμήμα Τροχαίας). Οι εν λόγω δράσεις θα μπορούσαν να διακτινωθούν, κατόπιν αιτήματος και άλλων σχολικών μονάδων.

Συνημμένα αρχεία

Ευχές για μια δημιουργική και εποικοδομητική σχολική χρονιά

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εύχομαι η σχολική χρονιά που μόλις ξεκίνησε, να είναι δημιουργική, όμορφη, γεμάτη από εμπειρίες επίτευξης και καλής επικοινωνίας.
Τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, ας μας δοθεί η δύναμη να δημιουργήσουμε κάτι καλύτερο για τους μαθητές μας και εμάς.

Καλή σχολική χρονιά.

Η υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων ΔΔΕ Αργολίδας
Ιωάννα Γρηγορίου

Μυκηναική γέφυρα

Συνημμένα αρχεία

5 Ιουνίου – Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος «Ύψωσε τη φωνή σου και όχι τη στάθμη της θάλασσας»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου. Η αρχική σκέψη δημιουργήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 1972 από τον ΟΗΕ προκειμένου να ενημερώνει διεθνώς για τα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη μας.
Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος αποτελεί ορόσημο για τα Ηνωμένα Έθνη, συμβολίζοντας την ανάγκη συστράτευσης μπροστά στον κοινό στόχο για τη διαφύλαξη της περιβαλλοντικής μας κληρονομιάς και την αειφορική διαχείριση του παγκόσμιου φυσικού πλούτου. Γιορτάζεται κάθε χρόνο σε περισσότερες από 100 χώρες, υπενθυμίζοντας το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί για την προστασία του πλανήτη, ως το ελάχιστο χρέος μας απέναντι στις μελλοντικές γενιές.
Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος έχει το θέμα: «Kick The Habit! Towards a Low Carbon Economy». Αναγνωρίζοντας ότι οι κλιματικές αλλαγές αποτελούν καθοριστικό θέμα της εποχής μας, το UNEP (United Nations Environment Programme) ζητά από όλες τις χώρες, τις εταιρίες και τις κοινότητες να επικεντρωθούν στη μείωση της εκπομπής αεριών που επιβαρύνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος θα πρέπει να αναδείξει μέσα και πρωτοβουλίες που προωθούν οικονομίες αλλά και τρόπους ζωής χαμηλούς σε άνθρακα, όπως βελτιωμένη αποδοτικότητα ενέργειας, εναλλακτικές πηγές ενέργειας, προστασία των δασών και κατανάλωση με οικολογική συνείδηση. «Ύψωσε τη φωνή σου και όχι τη στάθμη της θάλασσας» λοιπόν είναι το μήνυμα που επέλεξε ο ΟΗΕ για το 2014, προκειμένου να επισημάνει τους κινδύνους που επιφέρει η κλιματική αλλαγή και τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η «πράσινη εβδομάδα» αυτή τη χρονιά, είναι αφιερωμένη στην κυκλική οικονομία, την αποδοτικότητα των πόρων και τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς: Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Ηνωμένων Εθνών προτείνει 12 τρόπους με τους οποίους μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, κάνοντας έτσι την αρχή για ένα καθαρότερο περιβάλλον:
1. Δέσμευση: Σε έναν carbon neutral τρόπο σκέψης
2. Εκτιμάμε τη θέση μας: Γνωρίζοντας με ποιον τρόπο εκλύεται το διοξείδιο του άνθρακα στο περιβάλλον από εμάς τους ίδιους, στις κατ’οίκον εργασίες μας παραδείγματος χάριν, μαθαίνουμε και πώς να το περιορίσουμε και αντίστοιχα ενημερώνουμε και ευαισθητοποιούμε τους μαθητές.
3. Ορίζουμε τον στόχο μας: Σύμφωνα με έρευνες έχει αποδειχθεί ότι ακολουθώντας έναν πιο carbon neutral τρόπο ζωής μπορούμε να περιορίσουμε τα αέρια του θερμοκηπίου που παράγουμε κατά 10% μέσα σε ένα χρόνο.
4. Δρούμε με τρόπο που να μειώνει την έκλυση άνθρακα στο περιβάλλον: Σκεφτόμαστε ευρύτερα σε όλες τις εκφάνσεις τις ζωής μας. Μειώνουμε τους ρύπους μας, αγοράζουμε ανακυκλώσιμα προϊόντα (π.χ. τσάντες και συσκευασίες). Οι βιομηχανίες και βιοτεχνίες έχουν εδώ τον πρώτο λόγο.
5. Γινόμαστε ενεργειακά αποδοτικότεροι: Βελτιώνουμε την απόδοση των κτιρίων, των υπολογιστών και των αυτοκινήτων ως προς την ενέργεια. Σβήνουμε τα φώτα που δεν χρειάζονται στο σπίτι ή τον υπολογιστή όταν δεν τον χρησιμοποιούμε, ανακυκλώνουμε παλιές ηλεκτρικές συσκευές, αποφεύγουμε όσο μπορούμε τις μετακινήσεις μας.
5. Αντισταθμίζουμε σε ενέργεια με λιγότερο άνθρακα: Στρεφόμαστε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
6. Επενδύουμε σε «καθαρότερες» εναλλακτικές: Αγοράζουμε ηλεκτρικές συσκευές και αντικείμενα που δεν εκλύουν διοξείδιο του άνθρακα και ενημερωνόμαστε για την υγειονομικής ταφής παραγωγή ενέργειας.
8. Γινόμαστε αποδοτικοί: χρησιμοποιούμε πάλι ό,τι μπορούμε και ανακυκλώνουμε.
9. Επιλέγουμε προϊόντα και υπηρεσίες με χαμηλό διοξείδιο του άνθρακα
10. Συνεργαζόμαστε: Οι εκάστοτε κυβερνήσεις οφείλουν να συνεργάζονται και να βρίσκουν λύσεις για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου.
11. Επικοινωνούμε τις ιδέες και τους ενδοιασμούς μας ως πολίτες με κύριο μέλημα οι μαθητές μας να αντιληφθούν την σημασία της ενεργοποίησης του πολίτη του αύριο
Το μέλλον της ανθρωπότητας είναι άμεσα συνυφασμένο με το μέλλον των οικοσυστημάτων, έτσι κάθε χρόνο, ας δίνεται μια ευκαιρία σε όλους, φορείς και πολίτες, για να εκφράσουν την άποψή τους για όσα συμβαίνουν στον πλανήτη και σχετίζονται ιδιαίτερα με τη διαχείριση του Περιβάλλοντος, τη ρύπανση, τη διατήρηση της πανίδας και τα της χλωρίδας σε κάθε μήκος και πλάτος Να γίνει πλέον, κοινή συνείδηση ότι το ανθρώπινο είδος για να επιβιώσει στο εγγύς μέλλον πρέπει να προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. Η προστασία του περιβάλλοντος δεν έρχεται σε σύγκρουση με την ανάπτυξη. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι συμφέρον όλων μας.
Η υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων
ΔΔΕ Αργολίδας

 

Φωτογραφία

προκήρυξη κατασκηνωτικου σεμιναρίου στο ΚΠΕ Ανωγείων σε συνεργασία με το ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης στο πλαίσιο του δικτύου Γεωμυθολογικά Μονοπάτια

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Σεμινάριο Επιμόρφωσης Ενηλίκων του ΚΠΕ Καστρίου, στις 27-29 Ιουνίου 2014, στο οικολογικό πάρκο του Πάρνωνα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Σεμινάριο Επιμόρφωσης Ενηλίκων του
ΚΠΕ Καστρίου, στις 27-29 Ιουνίου 2014, στο οικολογικό πάρκο του Πάρνωνα με θέμα: «Φυτά γεμάτα αξίες»