Κατηγορία: Διοικητικά

ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Ε.Κ.) ΑΡΓΟΥΣ

Αναρτώνται αποφάσεις τοποθέτησης υποδιευθυντών/ντριών σε σχολεία που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.4547/18

και υπευθύνου Τομέα στο Εργαστηριακό Κέντρο για το υπόλοιπο της θητείας.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αναρτώνται οι υπόλοιπες έως τώρα αποφάσεις μας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Προκηρύσσουμε θέσεις υποδιευθυντών συγκεκριμένων σχολικών μονάδων και θέση υπευθύνου Τομέα Εργαστηριακού Κέντρου που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το Ν.4547/2018.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δείτε νεότερες αποφάσεις διαθέσεων για συμπλήρωση του ωραρίου των εκπαιδευτικών, τροποποιήσεις, ανακλήσεις κλπ.

Συνημμένα αρχεία

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ

Αναρτώνται σχετικές αποφάσεις ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί από τα σχολεία τοποθέτησης να υποδεχθούν τους μαθητές τους για τη νέα σχολική χρονιά.

Καλή δύναμη.