Κατηγορία: Γενική Παιδεία

Λειτουργικά κενά Μουσικού Σχολείου Αργολίδας

Δείτε στα συνημμένα τα λειτουργικά κενά του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας.

Αμοιβαίες μεταθέσεις.

Σας ενημερώνουμε ότι για τις αμοιβαίες μεταθέσεις ισχύει η εγκύκλιος Γ.Υ. 11315/31-10-2014/Εγκύκλιος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ σύμφωνα με την οποία οι  ενδιάφερόμενοι που έχουν δικαίωμα  δύνανται να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην οικεία Διεύθυνσή Δ.Ε εντός 15 ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων δηλαδή ως τις 2 Ιουλίου 2015.

Διδασκαλία Θρησκευτικών, πότε ένας μαθητής απαλλάσσεται.

Το μάθημα των Θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές (άρ.16, παρ.2 του Συντάγματος) και διδάσκεται στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, ακολουθεί τους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης και απευθύνεται σε όλους τους μαθητές. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα σε μη Χριστιανούς Ορθόδοξους μαθητές, δηλαδή αλλόθρησκους ή ετερόδοξους ή άθρησκους, που επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, να απαλλαγούν από την παρακολούθησή του.

Λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις και την διαδικασία στην συνημμένη εγκύκλιο.

11ος Διαγωνισμός Βιολογίας 2015.

Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ) προκηρύσσει τον 11ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Βιολογίας (ΠΔΒ) 2015 για μαθητές της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Γενικών Λυκείων και Γ΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. της χώρας.
O Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Βιολογίας, που διεξάγεται σε σύνδεση με τη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας (International Biology Olympiad, IBO), έχει ως σκοπό την επιλογή ταλαντούχων μαθητών της χώρας που ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τη Βιολογία. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να δοκιμάσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, αλλά και να συμμετάσχουν στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Βιολογίας. Οι τέσσερις (4) μαθητές με τις υψηλότερες επιδόσεις στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας (ΠΔΒ) θα συμμετάσχουν στην 26η Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας (IBO), όπου θα αποκτήσουν μια εξαιρετική εμπειρία με την επαφή τους με ομοίως διακριθέντες μαθητές από 60 (περίπου) χώρες και σε περίπτωση που διακριθούν με πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο αντίστοιχα) αποκτούν τη δυνατότητα εγγραφής σε Πανεπιστημιακά τμήματα, εφόσον για την εισαγωγή τους σε αυτά, το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες εξετάζεται ως μάθημα κατεύθυνσης [Ν. 3194/2003 (Α΄267) και τροποποίησή του με τον Ν. 3748/2009 (Α΄29)].
Λεπτομέρειες στην συνημμένη εγκύκλιο.

Διόρθωση στο βιβλίο Φυσικής Κατευθύνσεων

Στο βιβλίο της Φυσικής, Γ΄ Λυκείου, Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, τα σχήματα 1.28 και 1.30 έχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των εκδόσεων του βιβλίου για τα έτη 2013 και 2014. Επίσης, στην έκδοση του 2014 απαιτείται διόρθωση προσήμου σε μια «μαθηματική σχέση» που βρίσκεται στη σελίδα 27.
Συγκεκριμένα:
Η συνεχεια στα συνημμένα αρχεία.

Διδακτέα-εξεταστέα ύλη Β ΓΕΛ (Γ΄ Εσπερινού) για το σχ. έτος 2014-15

Δείτε στα συνημμένα το ΦΕΚ 2937  τ. Β΄ όπου έχει δημοσιευθεί η υπουργική απόφαση με θέμα  “Καθορισμός διδακτέας − εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Β΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015”

Συνημμένα αρχεία

Διαχείριση διδακτέας -εξεταστέας ύλης μαθηματικών Γ΄ Λυκείου σχ. ετους 2014-15

Δείτε στα συνημμένα τις οδηγίες  για την  διαχείριση διδακτέας -εξεταστέας ύλης μαθηματικών Γ΄ ημερησίου και Δ΄ εσπερινού ΓΕ.Λ για το σχολικό έτος 2014-15

Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων σχ. έτους 2014-15

Δείτε στα συνημμένα την σχετική εγκύκλιο σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων:
της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου,
της Β΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου,
της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου
και
της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση ΚΕΣΥΠ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου καλεί τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της με αριθμ. πρωτ.92984/Γ7/10-08-2012 Υ.Α. και επιθυμούν να τοποθετηθούν με απόσπαση, μέχρι τις 31-08-2015, σε θέση Υπευθύνου Σ.Ε.Π. του ΚΕ.ΣΥ.Π. Αργολίδας (μία θέση) και Αρκαδίας (μία θέση) να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, μέσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι και 23-10-2014.
Η επιλογή και τοποθέτηση θα γίνει με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατόπιν πρότασης του ΑΠΥΣΔΕ Πελοποννήσου. Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την πλήρωση της κενής θέσης από εκπαιδευτικούς με βαθμό τουλάχιστον Β΄ η επιλογή θα γίνει μεταξύ των υποψήφιων εκπαιδευτικών με βαθμό κατώτερο του Β΄.
Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατατίθεται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απευθύνεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:
Η συνέχεια στην συνημμένη Απόφαση.

Συνημμένα αρχεία

Τροποποίηση διδακτέας-εξεταστέας ύλης Πανελλαδικών 2015.

Γίνεται γνωστό ότι στο ΦΕΚ Β΄ 2721/13-10-2014 δημοσιεύτηκε:
α.  η με αρ. πρωτ. 156279/Γ2/30-09-2014 Υ.Α με θέμα: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 104968/Γ2/07-07-2014 Υ.Α. (Β΄ 1938) με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας – διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015» και
β.  η με αρ. πρωτ. 156273/Γ2/30-09-2014 Υ.Α με θέμα: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 104964/Γ2/07-07-2014 Υ.Α. (Β΄ 1946) με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας-διδακτέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015»

Δείτε στα συνημμένα το σχετικό ΦΕΚ