Προσοχή:Έναρξη διαδικασιών μετά τις μεταθέσεις.

Σας γνωρίζουμε ότι ξεκινά  και θα ολοκληρωθεί  ως τις αρχές περίπου του  Ιουλίου η  διαδίκασία  για την κάλυψη των οργανικών κενών, τις βελτιώσεις, τις υπεραριθμίες κτλ.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι να ενημερώνονται τακτικά  από τα σχολεία ή την ιστοσελίδα της Διεύθυνσής μας.
Εξυπακούεται ότι τα χρονικά όρια μπορεί να επισπευσθούν, αν δεν υπάρχει λόγος εξάντλησής τους, ( π.χ  συγκέντρωση όλων των δηλώσεων προτίμησης πριν την εκπνοή της προθεσμίας).

Οι επιμέρους ενέργειες, μέχρι την ολοκλήρωσή της διαδικασίας έχουν ως εξής:

1.   Συγκαλείται το Συμβούλιο και συντάσσει πίνακες με κενά και υπεραριθμίες ανά σχολική μονάδα.

2.    Αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων ο πίνακας με τα κενά και τις υπεραριθμίες.

3.    Καλούνται με έγγραφο οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων στις οποίες προσδιορίστηκαν οι υπεραριθμίες, να δηλώσουν εντός τριών ημερών αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι (οι οργανικά ανήκοντες στον κλάδο για τον οποίο προσδιορίστηκε υπεραριθμία).

4.    Συγκαλείται το Συμβούλιο και χαρακτηρίζει ονομαστικά τους υπεράριθμους.

5.    Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι καλούνται με έγγραφο να υποβάλουν εντός δέκα ημερών δήλωση τοποθέτησης στις κενές θέσεις.

6.    Συγκαλείται το Συμβούλιο, τοποθετεί τους υπεράριθμους και αναμορφώνει τους πίνακες με τα κενά.

7.    Αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων ο αναμορφωμένος πίνακας με τα κενά.

8.    Καλούνται με έγγραφο οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:

Α. Υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση

Β. Είναι νεοδιόριστοι

Γ. Έχουν μετατεθεί από άλλες περιοχές ή ΠΥΣΔΕ

Δ. Βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ

Ε. Κρίθηκαν υπεράριθμοι αλλά δεν υπέβαλαν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης

εντός πέντε ημερών να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης.

9.    Συγκαλείται το Συμβούλιο, τοποθετεί τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν στις κατηγορίες της παραγράφου αρ. 8 (του παρόντος) και ανακοινώνει τις θέσεις οι οποίες συνεχίζουν να παραμένουν  κενές γιατί δεν είχαν συμπεριληφθεί στις προτιμήσεις όσων υπέβαλαν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης.

10.  Αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων ο πίνακας με τα παραμένοντα κενά.

11.  Καλούνται με έγγραφο οι εκπαιδευτικοί της παραγράφου αρ. 8 οι οποίοι δεν είχαν τοποθετηθεί με την διαδικασία της παραγράφου αρ. 9 (του παρόντος) γιατί δεν είχαν συμπεριλάβει στις δηλώσεις προτίμησης τοποθέτησης όλες τις κενές θέσεις, να υποβάλουν εντός πέντε ημερών νέα δήλωση προτίμησης τοποθέτησης.

12.  Συγκαλείται το Συμβούλιο, τοποθετεί τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι υπέβαλαν νέα αίτηση προτίμησης τοποθέτησης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...