Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν υπηρεσία ύστερα από λήξη απόσπασης ή μακρόχρονης άδειας.

Οι εκπαιδευτικοί που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια ανατροφής τέκνου και ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΔΕ Αργολίδας, παρακαλούνται να συμπληρώσουν-υπογράψουν  τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση (ανάληψης υπηρεσίας) και να την αποστείλουν μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax:2752099213) στο  και στη συνέχεια να την αποστείλουν ταχυδρομικά στη ΔΔΕ Αργολίδας (Αμυμώνης 7, 21100 Ναύπλιο).
Εξυπακούεται  ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί θα επικοινωνήσουν με το σχολείο τοποθέτησής τους προκειμένου να ενημερωθούν για τις θερινές υπηρεσίες   και  τυχόν άλλες εκκρεμότητές  τους  καθώς και ότι  και θα αποστείλουν την υπεύθυνη δήλωση και εκεί.
Πληροφορίες στο: 2752027294-2752022306

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...