Δομή – Επικοινωνία

Διεύθυνση Δ. Ε.  Αργολίδας
Αμυμώνης 7,   21  100, Ναύπλιο
Χάρτης

Ιστοσελίδα:  http://dide.arg.sch.gr
email:  mail [@] dide.arg.sch.gr
Fax: 27520 99213

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΗΝΟΣ   27520 23794
TMHMA Ε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΟΥΡΔΟΥΛΑ

Προϊσταμένη Τμήματος

Εκπαιδευτικά-Μαθητικά Θέματα Γυμνασίων-ΓΕΛ

Αντιστοιχία τίτλων

 27520 22306

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΓΙΑΣ

Υπεύθυνος Εκπ/κών Θεμάτων Επαγγελματικής Εκπ/σης Μαθητεία

Βάση Δεδομένων, Οργανικά-Λειτουργικά Κενά, Ηλεκτρονική Αλληλογραφία, ΠΣΕΑ, Υπεύθυνος myschool.

27520 99214

ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ

Αναπληρωτές-Ωρομίσθιοι, Στατιστικά εκπ/κού προσωπικού, Μεταθέσεις, Αποσπάσεις,Έλεγχος Π.Μ Αναπληρωτών-Ωρομισθίων.

 27520 22306

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΑΣ

Ιδιωτικά, Ενισχυτική Διδασκαλία, προγράμματα ΕΣΠΑ, Καταχωριστής, Αναπληρωτές ΕΣΠΑ

 27520 97723
 

Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΙΓΙΝΗ

Προϊσταμένη Τμήματος

Κ.Π.Γλ., Μεταφορά Μαθητών, Χωροταξική  Κατανομή, Εγγραφές –Μετεγγραφές, Ψηφιακή Υπογραφή

Επικύρωση Τίτλων, Παρακολούθηση Ύλης-Πανελλαδικές Εξετάσεις

Συνέδρια – Μαθητικοί Διαγωνισμοί, Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ιδρύσεις-Καταργήσεις, Μεταβολές, Στατιστικά Σχολικών Μονάδων

 27520 97724

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΠΟΣΟΣ

Σχολικά βιβλία, Πρόσθετη διοικητική υποστήριξη ΠΥΣΔΕ

 27520 27294

ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ

Αναπληρωτές-Ωρομίσθιοι, Στατιστικά εκπ/κού προσωπικού, Μεταθέσεις, Αποσπάσεις, Έλεγχος Π.Μ Αναπληρωτών-Ωρομισθίων.

 27520 22306

 ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Πρωτόκολλο-Άδειες Μονίμων-Αναπληρωτών

 27520 27294

 ΕΛΕΝΗ ΛΙΝΑΡΔΟΥ

Προσωπικό Μητρώο Μονίμων- Αρχείο

27520 27294

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΡΟΥΝΤΖΟΥ

Υπηρεσιακές Μεταβολές, Μονιμοποιήσεις, Αναγνώριση Προϋπηρεσιών – Μεταπτυχιακών – Διδακτορικών, Μισθολογικές Προαγωγές, Βαθμοί, Απόδοση Β΄ Ειδικότητας, Έλεγχος  Γνησιότητας Τίτλων

27520 26582

 

 

Β΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

 ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΚΟΥΡΟΥ

Προϊσταμένη Τμήματος

Επιπλέον: Συνταξιοδοτικά,  Εκδρομές.

 

27520 27294

ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Υπολογισμός Εκτάκτων Αποδοχών ωρομισθίων-Πρόσθετες αμοιβές

Μητρώο Δεσμεύσεων, Α.Π.Δ., Αναλήψεις, Σύστημα Πληρωμών –Δαπανών, Προϋπολογισμός  

 27520 97725

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΡΙΑΝΟΣ

Υπολογισμός Εκτάκτων Αποδοχών μονίμων -αναπληρωτών Υπερωρίες

Εγκρίσεις Μετακίνησης ,Οδοιπορικά

 27520 97723
Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Προϊστάμενος Τμήματος

Επιπλέον :Γραμματέας ΠΥΣΔΕ, Διεκπεραίωση Δικαστικών Αποφάσεων-Αγωγών, Πειθαρχικά, ΠΣΕΑ.

 27520 97722
 ΦΑΣΧΑ 

 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΡΟΥΜΠΟΥ

Διοικητική Στήριξη Εκπ/κών Θεμάτων-Φ.Α.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ

Υπεύθυνος ΦΑΣΧΑ

 27520 97726
ΥΠΕΥΘΥΝOΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ  2752022796

 

Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ

Προϊστάμενος Τμήματος

Επιπλέον :Υπολογισμός Τακτικής Μισθοδοσίας, Απογραφή Προσωπικού, Βεβαιώσεις Αποδοχών.

 27520 27216
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΩΧΟΣ

Γραμματειακή Υποστήριξη

27520 97723
ΠΛΗ.ΝΕΤ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΑΡΙΔΗΣ

Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ

27520 23836
ΚΛΗΤΗΡΑΣ 

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ

Φωτοτυπίες, Διανομή εγγράφων, Αλληλογραφία.

 27520 27294