Διαδικασία επιβεβαίωσης των Αιτήσεων Δηλώσεων που υπεβλήθησαν για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2020.

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ως ορίζεται στο άρθρο 16 του ν.3699/2008 (Α΄ 199) και μέλη του Ε.Ε.Π., για διάθεσή τους στα Κ.Ε.Σ.Υ.

Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες.

Συνημμένα αρχεία

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2020

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 11/5/2020. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων μεταθέσεων ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθμ. 176269/Ε2/12-11-2019 εγκύκλιο, μέρος τρίτο, κεφάλαιο Β΄.

Συνημμένα αρχεία

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΟΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΧΟΥΝ ΑΙΤΗΘΕΙ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΝ 31-7-2017

Αναρτάται το αριθμ.46800/Ν4/15-4-2020/ΥΠΑΙΘ “Εκκρεμεις μετατάξεις εκπαιδευτικών Ν.1824/88” που αφορά όσους έχουν υποβάλλει αίτηση για μετάταξη και εκκρεμεί σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί των οποίων έχει εγκριθεί η αποδέσμευσή τους (ΚΥΣΔΕ), να ανανεώσουν εφόσον το επιθυμούν το ενδιαφέρον τους για τη μετάταξή τους με αίτηση όπου θα αναφέρουν εκ νέου τις προτιμήσεις τους και προσκομίζοντας τα αναφερόμενα (επισυνάπτονται) δικαιολογητικά το συντομότερο δυνατό.

Εγκύκλιοι Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία και σε ΦΟΡΕΙΣ για το σχολικό έτος 2020-21

(ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2019-2020

Επισυνάπτουμε την εγκύκλιο μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ, δύο αρχεία excel με τα οργανικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ σε περιοχές και ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ, καθώς επίσης και σε αρχείο word την αίτηση των υποψηφίων (παρ Ι της εγκυκλίου).

Σημείωση: Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί ΕΕΠ-ΕΒΠ θα πρέπει να κάνουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης στις ημερομηνίες που προβλέπονται στην επισυναπτόμενη εγκύκλιο.

(ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΥΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η αριθ. πρωτ. 38310/Ε4/17-4-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα: “Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 για δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2019-2020, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄).” δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 981/Β΄/21-03-2020 με ημερομηνία κυκλοφορίας στις 23/03/2020.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ο.Π.ΣΥ.Δ. (https://opsyd.sch.gr/)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από σήμερα 24/3/2020 έως και την 31η/3/2020.

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ και η ΥΑ.