Προκήρυξη στρατιωτικών σχολών – μέχρι Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών

Προκήρυξη Διαγωνισµού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίµων (ΣΝ∆), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεµικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Πολεµικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)

Οι ημερομηνίες:

ΈλληνεςΕσωτερικού
α. Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών έως Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 – (Ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας).
β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων µε Ελλιπή Δικαιολογητικά έως Τρίτη 6 Ιουνίου 2017.
γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως Παρασκευή 9 Ιουνίου – 2017 (Ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας).
δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συµµετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράµµατος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος – χρόνος): Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017.
ε. ∆ιεξαγωγή ΠΚΕ: εντός του χρονικού διαστήµατος από Πέµπτη 22 Ιουνίου 2017 έως και Πέµπτη 20 Ιουλίου 2017, ανάλογα µε τον αριθµό των υποψηφίων ανά εξεταστικό κέντρο.

για τις ημερομηνίες των Ελλήνων του εξωτερικού δείτε την προκήρυξη

Όσοι/ες έχουν τα περιγραφόμενα στην προκήρυξη προσόντα και επιθυµούν τη συµµετοχή τους στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις ΠΚΕ για µια ή περισσότερες στρατιωτικές σχολές, πρέπει αφενός να δηλώσουν αυτές στο Μηχανογραφικό Δελτίο του ΥΠΠΕΘ, αφετέρου να υποβάλλουν µε συστηµένη επιστολή, εντός της προθεσµίας που καθορίζεται πιο πάνω (θα λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας, δηµοσίας ή ιδιωτικής και όχι η ηµεροµηνία παραλαβής από τη Σχολή ή ΔΑΕ/Β1), µια πλήρη σειρά των δικαιολογητικών που αναγράφονται στο Παράρτηµα «ΣΤ», ΜΟΝΟ στη Στρατιωτική Σχολή που αποτελεί πρώτη προτίµησή τους ή στη ∆ΑΕ/Β1, αν η σχολή πρώτης προτίµησης είναι η Σχολή Ικάρων ή η Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών Αεροπορίας.

TONIZETAI ότι πλέον το έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης Υποψηφίου/ας (Υπόδειγµα «7»), µε αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων, συµπληρώνεται ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα (geetha.mil.gr) όπως καθορίζουν οι οδηγίες στο υπόψη έντυπο, (ΔΕΝ αποστέλλεται ηλεκτρονικά) ΑΛΛΑ ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ συµπληρωµένο από τον υποψήφιο, υπογράφεται από τον ίδιο [ή από τους ασκούντες (ή τον ασκούντα) τη γονική µέριµνα – εποπτεία, σε περίπτωση ανήλικου υποψήφιου)] και υποβάλλεται ταχυδροµικά ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ κατά την καθοριζόµενη στην παρούσα διαδικασία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με τον όρο Σχολή πρώτης προτίµησης στην παρούσα εγκύκλιο, εννοείται η σχολή η οποία δηλώνεται ως πρώτη επιλογή στο έντυπο ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ του υποψηφίου (Υπόδειγµα 7 της παρούσας) και όχι απαραίτητα η πρώτη σχολή που θα δηλωθεί στο µηχανογραφικό δελτίο που θα συµπληρώσει ο υποψήφιος στο Λύκειό του.

Οι υποψήφιοι για το Τµήµα Ιπταµένων της Σχολής Ικάρων που θα δηλώσουν ως σχολή πρώτης προτίµησης κάποια άλλη σχολή, αυτοί θα πρέπει επιπλέον να εξεταστούν για 4 ηµέρες σε πρόσθετες υγειονοµικές εξετάσεις και ψυχοµετρικές δοκιµασίες µε µέριµνα της ∆ΑΕ/Β1.

Δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες όπως αυτές παρέχονται στην σχετική προκήρυξη

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου

πηγή: ΓΕΕΘΑ

Πανελλήνιοι Σχολικοί Αγώνες Λυκείων 2016-2017

Η ΔΔΕ Αργολίδας και η Ομάδα Φυσικής Αγωγής συγχαίρουν τους μαθητές της ομάδας Χειροσφαίρισης του 2ου ΓΕ.Λ Άργους για τη συμμετοχή τους στο Final Four των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου σχ. έτους 2016-2017 και εύχονται καλή επιτυχία για τη συνέχεια.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Σ.Α.Δ.

 

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το συμπόσιο με θέμα: “Επιστήμη & Φιλοσοφία” στο Λυγουριό Αργολίδας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το συνέδριο που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, ο Δήμος Επιδαύρου και η Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας με θέμα «Επιστήμη και Φιλοσοφία. Συνύπαρξη μέσα από τον πολιτισμό» στις 31 Μαρτίου, 1 και 2 Απριλίου στο συνεδριακό κέντρο Ξενία του Ιερού χώρου Ασκληπιείου Επιδαύρου – Λυγουριού Αργολίδας.

Ο σκοπός του συνεδρίου που επιτεύχθηκε με απόλυτη επιτυχία ήταν να φέρει κοντά, σε ένα ειλικρινή διάλογο, επιστήμονες και φιλοσόφους αλλά και να αποδείξει ότι η Φυσική στοχεύει ή οφείλει να στοχεύει σε ένα από τα ζητούμενα της φιλοσοφικής σκέψης, την ανθρώπινη ευδαιμονία.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους παρευρισκόμενους που βοήθησαν ενεργά για την επίτευξη των στόχων του συνεδρίου.

[print_gllr id=12712]

 

Πρόσκληση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών (Γενικής Παιδείας, Μουσικών και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης), σχολ. έτους 2017-2018.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Πέμπτη 13 Απριλίου έως και την Παρασκευή 28 Απριλίου
2017.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα επισυναπτόμενα αρχεία, τα οποία περιέχουν αναλυτικές οδηγίες.